Pulterit rf

Iskos

ISKOS är en tidskrift för geologistudenterna vid Åbo universitet och Åbo Akademi. Denna tidning, som ges ut av Pulterit rf och publiceras mer eller mindre regelbundet två gånger om året, när terminen närmar sitt slut. Iskos redigeras av en engagerad redaktion, men gästförfattare hittas också på Iskos sidor med jämna mellanrum.

Vem som helst kan skriva för Iskos och det är ett bra medium för att finslipa sina skrivkunskaper. Du kan skriva om vilket ämne som helst, och reseberättelser om utflykter och fester har varit populära. Du kan också skriva om vetenskap och skönlitteratur, så om du har idéer till berättelser är förslag välkomna.

Iskos 2/2023


Iskos redaktion 2024

Chefredaktör: Sefra Dahlgren

Redaktörer:  Emilia Mäkinen, Heta Varis, Taavi Kivistö