Pulterit rf

Beskrivning av funktionärposter

Chefredaktör för Iskos

Ansvarar om att redigera, trycka och publicera Iskos, ämnesföreningens tidning, två gånger per termin. Visualiserar tidskriftens layout och innehåll tillsammans med den evenemangansvarige.

Idrottsansvarig

Organiserar fysiska aktiviteter för föreningens medlemmar. Säkerställer ett veckovis sportprogram för medlemmarna och ansvarar för andra interna och ämnesövergripande turneringar inom föreningen. Ansvarar för bokning av idrottsanläggningar och underhåll av utrustning. Fungerar också som kontaktperson mellan föreningar och företag.

Exkursionsfunktionär

Hjälper utflyktsansvarig med att organisera utflykter.

Social media-ansvarig

Ansvara för det innehåll som distribueras och det visuella utseendet i sociala kanaler. Huvudansvaret för att dela innehåll ligger på Instagram.

Webmaster

Underhåller föreningens webbplats och håller den uppdaterad.

Evenemangsfunktionär

Hjälper den evenemangansvarige med att organisera föreningens evenemang och försäljning av föreningens varor.

Redaktör för Iskos

Redigerar Iskos två gånger om året i samarbete med chefredaktören för Iskos.

Ansvarig för företagsrelationer

Ansvarar över kontakterna mellan föreningen och företagen.

Ansvarig för internationella relationer

Ansvarar för internationella frågor i samarbete med Hybridi ry, takföreningen för naturvetenskaper. Tar hand om de internationella studenternas välfärd och presenterar föreningens verksamhet för internationella studenter.

Miljöansvarig

Ansvarar för miljöfrågor och hållbar utveckling i föreningens verksamhet och evenemang. Tar även hand om dagliga frågor som att fylla på kaffe och kaffemjölk i Geohusets kafferum.

Gulisansvarig

Fungerar som kontaktperson mellan Hybridi och tutorerna. Informerar och planerar i sammarbete med tutorerna programmet för orienteringsveckan.

Representativ ledamot i Hybridi rf och röstberättigade ledamöter och deras suppleanter.

En representant för Hybridi ry som också sitter i ämnesföreningens styrelsen och två röstberättigade representanter för föreningens vår- och höstmöten.

Revisorer och deras suppleanter

Genomför den årliga granskningen av föreningens redovisning.