Pulterit rf

Lobbyverksamhet

Pulterit rf:s lobbyverksamhet omfattar all verksamhet relaterad till att föra vidare och övervaka studenternas och ämnesorganisationens intressen. Lobbandet för ämnesföreningens medlemmars välfärd indelas i utbildnings- och socialpolitiskt förespråkande. Utbildningspolitiken omfattar frågor relaterade till undervisning och dess organisation, medan socialpolitik fokuserar på studenternas välbefinnande, jämlikhet och försörjning. Dessutom arbetar studentrepresentanterna för administrationen (halloped) på olika nivåer inom universitetsförvaltningen och främjar studenternas intressen i universitetetsvärlden. Pulterit rf övervakar och främjar geologistudenters intressen aktivt. De som är ansvariga för skolpolitiken, jämställdhet och välfärd tar hand om aktiviteter och information i sina sektorer. Hallopeder tillhör avdelningsrådet och fungerar som en länk mellan studenterna och avdelningen. Verksamheten utförs således i samarbete med studenter och institutionens personal. Utöver detta ansvarar Hybridi rf för lobbyverksamhet på fakultetsnivå och Studentkåren på universitetsnivå.

Om du har några frågor angående lobbyverksamhet, vänligen kontakta:

Skolnings- och Socialpoltiskansvariga:  Jessica Lindholm (TY) jesmli[at]utu.fi

Pulteris trakassaseriformulär