Pulterit rf

Loimu

Vad är Loimu?

Föreningen för natur-, miljö- och skogsvetare Loimu rf är ett tvärvetenskapligt fackförbund: till utbildning är medlemmarna biologer, biovetare, kemister, geologer, limnologer, skogsbrukare, miljövetare, meteorologer, geografer, statistiker, fysiker, matematiker – och många andra. Som fackförening inom våra områden är Loimus uppgift att värna arbetsförhållandena på våra områden både genom proaktiv intressebevakning och genom att bland annat delta i kollektiva förhandlingar. Det finns cirka 14 000 medlemmar i Loimu från de tidigare nämnda områdena.

Loimus medlemmar arbetar inom nyckelområden för mänsklighetens välbefinnande och vår planets framtid – t.ex. inom miljöforskning och miljöskydd, i läkemedels- och andra kemiska industriföretag i forsknings- och produktutvecklingsuppgifter, inom hälso- och sjukvården, inom skogsindustrins och ekonomins områden samt i uppgifter med anknytning till bioekonomin.

Varför och hur blir man Loimu-medlem?

Som studentmedlem i Loimu kommer du aldrig att vara ensam med frågor som rör jobbsökande eller arbetsliv! Det är värt att vara med redan under studietiden, för på så sätt får du aktuell information om dina framtida karriärmöjligheter, hjälp med både karriärplanering och dina arbetslivsfrågor och t.ex. reseförsäkring.

Genom Loimus karriär- och påverkanstjänster kan du till exempel få hjälp

  • för att identifiera sin egen kompetens
  • för kartläggning av arbetsgivare och arbetsuppgifter, se t.ex. http://tyopaikat.loimu.fi/
  • för att förbereda arbetsansökningspapper och ange en lönerekommendation
  • för revidering av anställningsavtalet, löneförhandlingar och frågor om arbetsvillkor
  • proaktivt, då Loimus intressebevakning påverkar arbetsmarknadssituationen och förhandlingarna i samhället självständigt och genom Akava
    Utöver detta ingår bland Loimus studentmedlemmar bl.a. omfattas av passagerarförsäkringen. Akava-förbund förhandlar kollektivt om förmåner, t.ex. stugor, kryssningar och andra tjänster som du kan komma åt som medlem genom att logga in på https://memberplus.fi/. Du kan lära dig mer om Loimus medlemsförmåner här.

Arbetslöshetskassa

En studentmedlem kan gå med i kassan om hen har ett giltigt anställnings- eller tjänsteförhållande. En studentmedlem kan hämta anställningsstatus redan genom att arbeta under studierna. Jobben behöver inte vara jobb inom ditt eget område. Efter att ha uppfyllt arbetsvillkoret har fondmedlemmen rätt till inkomstrelaterad dagpenning i en situation då han skulle bli arbetslös. De flesta människors karriärer inkluderar tillfälliga arbetslöshetsperioder, till exempel när de byter yrke eller efter examen när de söker sitt första jobb. Arbetslöshetskassan hjälper till att säkra en försörjning i sådana stunder. Kontantmedlemskapet ska vara oavbrutet, för om medlemskapet avbryts måste arbetsvillkoret ackumuleras igen. Du kan få mer information här.

Om studentverksamhet

Loimu har aktiv studentverksamhet på varje universitetsområde där naturvetenskap, miljövetenskap eller skogsvetenskap undervisas. I Åbo bedrivs verksamheten av Loimus studenter – Åbo rf, och nationellt förenas Loimus aktörer av Loimus studentkommitté. Genom att gå med i Loimus studentverksamhet kan du nätverka med framtida och nuvarande experter inom området från hela Finland, ha kul och om du vill kan du bli till exempel studentrepresentant för förvaltningen i vårt fackförbund, en fördel punkt för nationell arbetsmarknadsverksamhet. Om du är intresserad av Loimus studentverksamhet ska du skicka ett meddelande till Åbo campuspromotor på  promoottori.turku(at)loimu.fi.