Pulterit rf

Funktionärer

Pulterit rf:s funktionärer och andra representanter väljs vid höstmötet. Funktionärerna väljs för en mandatperiod på ett år i taget och väljs av de medlemmar av studentkåren som är närvarande vid mötet. Funktionärerna representerar och deltar i studentkårens verksamhet och understöder styrelsen i olika uppgifter.

Funktionärer 2024

Idrottsansvarig
EDEN SUOMINEN edssuo[at]utu.fi
OLIVIA FAGERLUND omfage[at]utu.fi

Evenemangsfunktionärer
PEPPI VALO pmahde[at]utu.fi
OLIVIA FAGERLUND omfage[at]utu.fi
EDEN SUOMINEN edssuo[at]utu.fi
TITTA YLITALO tsylit[at]utu.fi
MARIA MÄKELÄ masofm[at]utu.fi
ELINA KOSKIMÄKI elkatk[at]utu.fi

Webmaster
EPPU PULKKINEN eepulk[at]utu.fi
SIMON SJÖSTEN simon.sjosten@abo.fi

Iskos redaktörer
SEFRA DAHLGREN sejdah[at]utu.fi Chefredaktör
HETA VARIS heivar@uu.fi
EMILIA MÄKINEN emilia.l.makinen[at]abo.fi
TAAVI KIVISTÖ tamikiv[at]utu.fi

Företagskontaktansvarig
KIA HONKALA kjhonk[at]utu.fi
SOFIA LINDBERG sofia.lindberg[at]abo.f

Alumnansvarig
STYRELSEN pulterithal[at]utu.fi 

Svensksprökiga kommissionen
SIMON SJÖSTEN simon.sjosten[at]abo.fi Ordförande
JOANNA EKMAN joanna.ekman[at]abo.fi
JOACKIM HOLM joackim.holm[at]abo.fi
YLVA SMEDS ylva.smeds[at]abo.fi
OSKAR JANSÉN oskar.e.jansen[at]abo.fi

Social media-ansvariga
SOFIA LINDBERG sofia.lindberg[at]abo.fi
JESSICA LINDHOLM jesmli[at]utu.fi

Miljöansvarig
SENJA SIMPURA slsimp[at]utu.fi

Gulis-ansvarig (ÅA)
NINA HONGELL nina.hongel[at]abo.fi

Piltti-ansvarig (TY)
ELINA KOSKIMÄKI elkatk[at]utu.fi[at]utu.fi

Grafikmotsvarande

SANTERI SALONEN saonss[at]utu.fi
CAMILLA ÄÄRELÄ caaaar[at]utu.fi
VEETI NURMI vjnurm[at]utu.fi
MIIKKA MUURINEN miikka.p.muurinen@utu.fi

Materialmotsvarande
ALEXANDRA MERILÄ avmeri[at]utu.fi

Loimu-representant
JESSICA LINDHOLM jesmli[at]utu.fi

Hybridi-representant
SEFRA DAHLGREN sejdah[at]utu.fi
ALISA VARJONEN alisa.k.varjonen[at]utu.fi

Hybridi-medlemmar med rösträtt
ESSI OLENIUS eiolen[at]utu.fi
KIA HONKALA kjhonk[at]utu.fi
/ ALEXANDRA MERILÄ avmeri[at]utu.fi
JESSICA LINDHOLM jesmli[at]utu.fi

Översättare
SOFIA LINDBERG sofia.lindberg[at]abo.fi
YLVA SMEDS ylva.smeds[at]abo.fi
NINA HONGELL nina.hongell[at]abo.fi

Verksamhetsgranskare
MIIKKA MUURINEN miikka.p.muurinen[at]utu.fi
ALISA VARJONEN alisa.k.varjonen[at]utu.fi
Viceverksamhetsgranskare
NOORI BRASK noori.l.brask[at]utu.fi
AKSELI RANTANEN akseli.m.rantanen[at]hotmail.com