Pulterit rf

Funktionärer

Pulterit rf:s funktionärer och andra representanter väljs vid höstmötet. Funktionärerna väljs för en mandatperiod på ett år i taget och väljs av de medlemmar av studentkåren som är närvarande vid mötet. Funktionärerna representerar och deltar i studentkårens verksamhet och understöder styrelsen i olika uppgifter.

Funktionärer 2021

Skolningspolitiska ansvarande
NOORA ANTTILA (TY ) neantt[at]utu.fi
EMILIA MÄKINEN (ÅA) emilia.makinen[at]abo.fi

Jämställdhets och socialpolitiska ansvarande
PEPPI AHDE (TY) pmahde[at]utu.fi
SOFIA JAKOBSSON (ÅA) sofia.jakobsson[at]abo.fi

Idrottsansvarig
TAAVI KIVISTÖ tamikiv[at]utu.fi

Evenemangsfunktionärer
PEPPI AHDE pmahde[at]utu.fi
NOORA ANTTILA neantt[at]utu.fi
KIRSI MISINA kamisi[at]utu.fi
ESSI STENBERG ekaste[at]utu.fi

Exkursionsfunktionärer
MIIKKA MUURINEN mpmuur[at]utu.fi
ELISA TOIVANEN elhelt[at]utu.fi

Webmasters
KIRSI PÄÄKKÖNEN kitpaa[at]utu.fi
ELLEN ILIVITZKY eriliv[at]utu.fi

Iskos redaktörer
HETA VARIS
SEFRA DAHLGREN sejdahl[at]utu.fi
MIIKKA MUURINEN mpmuur[at]utu.fi
JAN TARKIO jan.tarkio[at]abo.fi
ESSI STENBERG ekaste[at]utu.fi

Företagskontaktansvarig
KIRSI PÄÄKKÖNEN kitpaa[at]utu.fi

Alumnansvarig
VEERA PAJUNEN vepaju[at]utu.fi

Social media-ansvarig
MAIJA JUTILA mejuti[at]utu.fi

Internationalitetsansvarig
ALEKSEI MYLLER alemyl[at]utu.fi

Miljöansvarig
HETA VARIS

Piltti-ansvarig (TY)
ELISA TOIVANEN elhelt[at]utu.fi

Gulisansvarig (ÅA)
JAN TARKIO jan.tarkio[at]utu.fi

Loimu-representant
ALISA VARJONEN alkava[at]utu.fi

Hybridi-representant
MEERI NERONEN meeri.a.neronen[at]utu.fi

Revisorer
ALEKSEI MYLLER alemyl[at]utu.fi
JOHANNES PAUKKUNEN japauk[at]utu.fi

Suppleanter
MIIKKA MUURINEN mpmuur[at]utu.fi
ESSI STENBERG ekaste[at]utu.fi

Hybridi-medlemmar med rösträtt
VEERA PAJUNEN vepaju[at]utu.fi
ALISA VARJONEN alkava[at]utu.fi
/ RIA HUUKKALA rmthuu[at]utu.fi
ELISA TOIVANEN elhelt[at]utu.fi