Pulterit rf

Föreningen

Pulterit rf är en ämnesförening som, grundats 1960 för geologistuderande vid Åbo universitet och Åbo Akademi. Syftet med föreningen är att främja medlemmarnas rättigheter både i studier och arbetslivet. Genom sin verksamhet understöder föreningen medlemmarnas mentala välbefinnande i samband med studier och hälsa, samt riktar studeranden till de tjänster som universitetet, andra föreningar och studenthälsovården erbjuder. Föreningen ansvarar för att övervaka och främja intresset för medlemmarnas utbildning. Pulterit hjälper också medlemmarnas åsikter bli hörda av fakultetets personal. Föreningen ordnar åt sina medlemmar olika aktiviteter och evenemang som stöder deras studier och stärker gemenskap, välbefinnande och traditioner. Ämnesföreningen säkerställer att aktiviteter ordnas regelbundet och erbjuds för alla medlemmar i föreningen.

Pulterit rf samarbetar med företag och andra ämnesorganisationer vid Åbo universitet och Åbo Akademi, samt med Vasara-föreningen vid Helsingfors universitets geologiska fakultet och Nikoli-föreningen vid Uleåborgs universitets geologiska fakultet. Varje år väljer medlemmarna i föreningen en ny styrelse som ansvarar över föreningens verksamhet för ett år framåt. Föreningens kännetecken är dess lila färg och i Åbos studieliv kan geologerna kännas igen via ämnesföreningens halare, som är gråa (som sten). Pulterit rf:s kontor ligger i Geohuset, Åbo, vid Akademigatan 1.