Pulterit rf

För företag

Att samarbeta med Pulterit?


Samarbetspartnerskap är det mest mångsidiga och betydelsefulla sättet att stödja Pulterits verksamhet. Vi strävar efter att skapa nära samarbetsrelationer med företag inom geologiområdet och letar ständigt efter nya partners. Den viktigaste satsningen är att knyta samman studenter inom vårt område med framtida arbetsgivare och på så sätt minska klyftan mellan studenter och arbetsliv. Majoriteten av geologistudenterna får jobb tidigt under studietiden, varför det är viktigt att studenterna redan i början av sina studier känner till ett företag inom området. Dessutom ger partnerskapet framför allt ditt företag möjlighet att tidigt lära känna experterna inom framtidens område. Pulterit rf kan erbjuda ditt företag synlighet i ett mångsidigt och tvåspråkigt nätverk av geologistuderande och alumner som redan har tagit examen.

Samarbetsformer


Med ett samarbetspartnerskap kan vi erbjuda mångsidig synlighet för ditt företag i vår organisations olika aktiviteter. Vi erbjuder synlighet till exempel i sociala medier, på våra internetsidor, i ämnesföreningstidningen Iskos, vid event, i studenthalaren och i kommunikation, till exempel genom att vidarebefordra rekryteringsmeddelanden. Samarbetsformer kan innefatta stödjande evenemang som årsfester, utflykter och idrottsaktiviteter, eller seminarier, företagskvällar och andra företagsbesök. Vi diskuterar och anpassar gärna samarbetsformerna så att de passar ditt företag!

Sofia Lindberg
Företagssamarbetsansvarig
sofia.lindberg[at]utu.fi
Kia Honkala
Företagssamarbetsansvarig
eiolen[at]utu.fi