Pulterit rf

Samarbetspartner

Nordkalk

WSP

WSP är ett planerings- och konsultföretag som kombinerar olika kompetensområden, med cirka 700 experter verksamma i Finland och 68 000 runt om i världen. Tillsammans med våra kunder skapar vi en hållbar livsmiljö för framtiden. I detta arbete får vi stöd av vårt globala innovations- och hållbarhetsprogram Future Ready™.

På WSP tror vi att arbetet går bra när det finns en bra känsla och ett team runt dig som du kan lita på. Multidisciplinära projekt som kräver spetskompetens inom olika områden kräver en öppen och inkluderande arbetsatmosfär för att bli framgångsrika.

Vi anser att bra utbildning är viktigt, men i arbetets liv och rörelse skaffar vi oss den kompetens som behövs för att genomföra våra projekt. Så studera mångsidigt och var alltid redo att lära dig mer – det är vi också!

Sökandet efter sommarjobb startar den 13 november 2023. Ta en titt på tjänsterna och ansök om att arbeta hos oss: https://rekry.wsp.com/jobs?department=Opiskelijoille

Ramboll

Ramböll erbjuder studenter mångsidiga och intressanta uppgifter. Hos oss får du ansvar och lär dig nya saker med stöd av teamet. Kom till oss för träning! Du hittar praktikplatser här: https://fi.ramboll.com/ura/uraa-aloittavat

Ramböll är ett ledande planerings- och konsultföretag för hållbara städer och samhällen. Vårt stiftelseägda företag sysselsätter 17 000 experter globalt. I Finland är vi rikstäckande med 2 500 experter. Enligt forskning är vi bland de mest eftertraktade arbetsgivarna på området, både för yrkesverksamma och studenter. De hos oss anställda geologerna arbetar t.ex. i projekt relaterade till grundvatten, förorenade marker, miljötillstånd, sura sulfatmarker och hållbar utveckling.

Palsatech

Palsatech är ett geoserviceföretag grundat 2013 som erbjuder ett unikt och heltäckande servicekoncept för behoven av malmprospektering, gruvdrift och infrastrukturbyggande.

Vi har förnyat den traditionella driftmetoden för malmprospektering och gruvdrift genom att introducera ett heltäckande servicekoncept på marknaden. Med hjälp av vårt företags breda utbud av tjänster lättas kundens initiala investeringar och arbete. Av oss får kunden kunnande, metoder, lokaler och utrustning som en tjänst från samma ställe.

Palsatech sysselsätter idag ett 70-tal personer, bland vilka många geologer och geotekniker arbetar. Vår personal arbetar i Palsatechs egna anläggningar i Kemi och Sodankylä, i gruvor, i varierande uppgifter på fältet samt i olika projekt utomlands. Företagets viktigaste värden är säker drift, högkvalitativ service och personalens välmående.

Varje år erbjuder Palsatech studenter användbara och intressanta jobb i olika kundprojekt. Följ oss på sociala medier för att hålla dig uppdaterad med lediga tjänster. Vi tar även emot öppna ansökningar, för vilka du kan hitta mer information på: https://palsatech.fi/toihin-meille/

Boliden

Boliden Kevitsa är en multimetallgruva i Sodankylä i norra Finland och är en stor arbetsgivare i regionen. Våra primära produkter är nickel och kopparkoncentrat. Koncentraten innehåller även kobolt, platinum, palladium och guld. Malmkoncentrat levereras sedan till våra egna smältverk i Harjavalta och Rönnskär.

Vi arbetar systematiskt med att minimera vår miljöpåverkan, öka energieffektiviteten och för att bevara den biologiska mångfalden. Vi förbättrar produktiviteten och säkerheten genom att investera i automation, elektrifiering och fjärrstyrning.

Våra gemensamma värderingar, omsorg, mod och ansvar, vägleder oss i allt vi gör.

Kaunis Iron

Sedan 2018 driver vi järnmalmsgruvan i Pajala. Med ett starkt lokalt engagemang är vår ambition att bygga en verksamhet som består långsiktigt och arbetar hållbart. För oss betyder det en gruvnäring som behåller sina rötter i orten, skapar värde för Norrbotten och bidrar till samhällsutvecklingen i Pajala, samtidigt som vi intar en stark position på världsmarknaden. Vi producerar varje år ca 2,2 miljoner ton järnmalmskoncentrat.

Vårt unika järnmalmskoncentrat är med sina kvalitets- och miljöfördelar starkt efterfrågat bland världens stålverk. Tack vare en hållbar produkt, en skicklig verksamhet och anläggningar i världsklass intar Kaunis Iron en stark position på den globala marknaden.