Pulterit rf

Samarbete

Loimu

Loimu (http://www.loimu.fi/) är ett förbund för natur-, miljö- och skogsforskare. Loimu bildades genom att Finlands miljöexperters förbund (YKL), Akademikerförbundet för naturvetenskaper (LAL) och Skogsvårdsförbundet slogs samman den 1 januari 2017. Pulterit samarbetar med Loimu. Loimu har stött Pulterits verksamhet genom att sponsra våra overaller, utflykter och årsfester. Vi informerar våra medlemmar om Loimus fördelarna, så som en arbetslöshetskassa och hjälp i jobbansökning.

Fakultetet för geografi och geologi

Pulterit rf har ett nära samarbete med den geografiska sidan av fakultetet för geografi och geologi. Fakulteten för geologi och geografi slogs samman till Fakultetet för geografi och geologi i början av 2011. Pulterit har en kontinuerlig dialog med personalen vid geologiska fakultetet om frågor som rör studier och studenternas välbefinnande. Fakultetet har en KOUKE-arbetsgrupp, där Pulterit representeras av en studentmedlem som väljs vid höstmötet.

Synapsi

Sedan sammanslagningen av fakulteten för geografi och geologi har samarbetet med Synapsi, en studentorganisation för biologi- och geologistudenter, ökat. Gemensamma utflykter, fester och andra evenemang för att umgås med studenterna anordnas. Vi samarbetar med Synapsi:s utbildningsansvarige och hallopeder för att se till att alla elever på vår avdelning har roligt och trivs under sina studerar.

Hybridi

Vi samarbetar också med Hybridi, takorganisationen för ämnesföreningar vid fakulteten för naturvetenskap och teknik. Representanter för vår ämnesorganisation sitter också i Hybridis styrelse. Gemensamma evenemang för ämnesorganisationerna vid fakulteten för naturvetenskap och teknik har varit populära bland studenterna.

TYY

Föreningen upprätthåller relationer med studentkåren vid Åbo universitet (TYY) och den tekniska fakulteten vid Åbo universitet – särskilt med fakultetens studentrådgivare. Styrelseledamöterna deltar också ofta i utbildningsevenemang som anordnas av TYY.

Andra geologer

Geologiska stadskarteringen, ett gemensamt evenemang för finländska geologer, hålls växelvis i Åbo, Helsingfors och Uleåborg. Evenemanget har blivit en tradition och en av akademiska årets höjdpunkter. I Oktober 2017 genomfördes en stadskartering i Åbo.  Relationer byggs också upp genom gemensamma fältkurser för geologer.

Företag

Under de senaste åren har seminarier och alumn-dagar anordnats för att föra studenter i början av karriären närmare arbetslivet och geologer som är verksamma på arbetsplatsen. Samarbete inom undervisning och utbildning sker bland annat med Finlands geologiska undersökning (GTK) och Posiva. Företagen sponsrar också ofta våra utflykter och andra aktiviteter.