Pulterit rf

Styrelsen 2022

Pulterit rf:s styrelse väljs vid föreningens höstmöte. De medlemmar i ämnesföreningen som är närvarande vid mötet väljer kommande årets styrelsemedlemmar. Styrelsen väljs alltid för ett år i taget. Styrelsens fullständiga medlemmar är ordförande, vice ordförande, kassör, ​​sekreterare, exkursionsansvarig, två evenemangs- och informationsansvariga och skolnings- och socialpolitisk anvarande. Meröver dessa poster väljs också funktionärer och andra representanter för den nästa styrelseperioden.

Styrelsen ansvarar för ämnesorganisationens verksamhet och evenemang, som omfattar ett mångsidigt utbud av fritidsaktiviteter, utbildning, vägledning och hjälp till studerandes problem. Styrelsen ansvarar också för utbildnings- och socialt välbefinnande för Åbo geologstudenter och är i kontakt med universitetets personal och andra ämnesorganisationer. Styrelsen sammanträder regelbundet och alla möten är öppna för ämnesföreningens medlemmar.

Styrelsens officiella epostaddress är pulterital[at]utu.fi

  Styrelsen 2022


ORDFÖRANDE

KIRSI PÄÄKKÖNEN
kitpaa[at]utu.fi

VICE ORDFÖRANDE

SOFIA JAKOBSSON
sofia.jakobsson[at]abo.fi

SEKRETERARE

KATRIINA POSIO
katriina.e.posio[at]utu.fi

SKATTMÄSTARE

TAAVI KIVISTÖ
tamikiv[at]utu.fi

EVENEMANGSANSVARIG (TY)

SEFRA DAHLGREN
sejdah[at]utu.fi

EVENEMANGSANSVARIG (ÅA)

MEERI NERONEN
mneronen[at]abo.fi

INFORMATIONSANSVARIG (TY)

JERE KALLIO
jepkal[at]utu.fi

SKOLNINGS- OCH SOCIALPOLITISK ANSVARANDE (TY)

EXKURSIONSANSVARIG

ESSI OLENIUS
eiolen[at]utu.fi

INFORMATIONSANSVARIG (ÅA)

JAN TARKIO
jan.tarkio[at]abo.fi

SKOLNINGS- OCH SOCIALPOLITISK ANSVARANDE (ÅA)

EMILIA MÄKINEN
emilia.l.makinen[at]abo.fi