Pulterit ry

Yhdistys

Pulterit ry on vuonna 1960 perustettu Turun yliopiston ja Åbo Akademin geologian opiskelijoiden yhteinen ainejärjestö. Yhdistyksen tavoitteena on ajaa jäsentensä yhteisiä etuja korkeakoulutasolla niin opinnoissa kuin työelämässä. Toiminnallaan yhdistys ajaa jäsenistön henkistä hyvinvointia opiskeluun ja muihin asioihin kuten toimeentuloon ja terveyteen liittyen sekä lisäksi ohjaa käytettävissä oleviin palveluihin. Yhdistys vastaa jäsentensä opinto- ja koulutusasioiden edunvalvonnasta ja edistämisestä sekä jäsenten mielipiteiden tuomisesta laitoksenhenkilökunnan tietoisuuteen. Yhdistys tuottaa jäsenistölleen sen tarpeisiin vastaavia ja opiskeluita tukevia monipuolisia toimintoja yhteishengen, viihtyvyyden sekä perinteiden säilyttämiseksi varmistaen, että toimintaa tehdään kaikille yhdistyksen jäsenille. Pulterit ry tekee tiivistä yhteistyötä yrityksien ja muiden Turun yliopiston ja Åbo Akademin ainejärjestöjen kanssa niin kuin myös Helsingin yliopiston geologisen kerhon Vasara ry:n ja Oulun yliopiston geologisen kerhon Nikoli ry:n kanssa.

Yhdistyksen jäsenistö valitsee vuosittain uuden hallituksen, joka ajaa yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen tunnusväri on purppura ja katukuvassa geologian opiskelijat tunnistaa harmaista haalareista. Pulterit ry:n toimisto sijaitsee Turussa Geotalossa osoitteessa Akatemiankatu 1.