Pulterit ry

Hallituskuvaukset

Puheenjohtaja

Järjestää hallituksen kokoukset, johtaa puhetta hallituksen kokouksissa ja vastaa kaikesta hallituksen sekä yhdistyksen toiminnasta. Edustaa yhdistystä eri tilaisuuksissa sekä hoitaa ulkoiset suhteet muiden tahojen kanssa.

Varapuheenjohtaja

Vastaa yhdistyksen toiminnasta puheenjohtajan kanssa, sekä toimii tarvittaessa puheenjohtajan sijaisena hänen ollessaan estynyt.

Sihteeri

Kirjoittaa pöytäkirjat hallituksen kokouksista ja ylläpitää arkistoa asiakirjoista. Tehtävänä hoitaa kaikki käytännön paperiasiat, tehden tiivistä yhteistyötä järjestön puheenjohtajan kanssa.

Taloudenhoitaja

Huolehtii yhdistyksen raha-asioista. Valmistelee talouteen liittyvät asiat kuten tilinpäätökset, vuosittaiset talousarviot ja muut laskelmat menoista sekä tuloisa. Seuraa yhdistyksen rahanmenoa. Taloudenhoitajalla on puheenjohtajan lisäksi pääsy yhdistyksen tilille.

Tapahtumavastaava

Vastaa yhdistyksen tapahtumien kuten bileiden, sitsien ja perinteisten vuosittaisten juhlien toteutumisesta sekä organisoinnista. Tekee tiivistä yhteistyötä muiden ainejärjestöjen ja tiedekunnan kanssa.

Tiedotusvastaava

Vastaa yhdistyksen tapahtumien tiedottamisesta jäsenistölle ja järjestölle tulevien sähköpostien välittämisestä kahdella kotimaisella kielellä. Toiminnasta kerrotaan tasa-arvoisesti kaikille jäsenistöille.

Ekskursiovastaava

Järjestää jäsenistölle ekskursioita, tutkimusmatkoja tai yritysvierailuja ulkomaille tai Suomessa pääsääntöisesti kerran vuodessa. Vastaa sponsoreiden hankinnasta yritysyhteistyövastaavan kanssa sekä muista käytännön asioista ekskursioon liittyen yhdessä muiden tapahtumatoimihenkilön kanssa. 

Iskoksen päätoimittaja

Vastaa ainejärjestölehden Iskoksen toimittamisesta, painosta sekä ilmestymisestä kaksi kertaa lukukaudessa. Visualisoi yhdessä tapahtumatoimihenkilön kanssa lehden ulkoason sekä sisällön.