Pulterit ry

Alumneille

Jurassic ry

Vuonna 2019 kourallinen tuoreita alumneja perusti Turun yliopiston bio- ja geotieteiden alumniyhdistys Jurassic ry:n. Yhdistys on tarkoitettu hyödyttämään sekä valmistuneita että opiskelijoita.

Jurassic ry on helposti lähestyttävä yhdysside valmistuneiden ja opiskelijoiden välillä. Tällaisesta yhdyssiteestä voi olla opiskelijayhdistykselle ja sen opiskelijoilla merkittävä hyöty. Valmistuminen ja siitä seuraava elämäntilanteen muutos on opiskelijalle jännittävää aikaa, mutta kokemusperäiset tarinat ja neuvot voivat suuresti helpottaa jatko-opintoihin tai työelämään siirtymistä. Esimerkiksi yritysesittelyiden ja teemallisten luentosarjojen avulla opiskelijoille voidaan tarjota kurkistus valmistumisen jälkeiseen elämään, ja tätä kautta auttaa opiskelijaa suunnittelemaan uransa varhaisia vaiheita.

Tietenkin yhdistys on olemassa vahvasti varsinaisia jäseniään (biologian, geologian, maantieteen ja ympäristötieteen alumneja) varten. Yhdessä voidaan jatkaa opiskeluaikoina aloitettua verkostoitumista oman alan ihmisten kanssa ja hakea tästä yhdistyksestä vertaistukea ja yhteistyökuvioita uralle.

Vaikka yhdistyksen varsinaiset jäsenet ovat alumneja, tarjoamme opiskelija-/kannatusjäsenyyksiä kaikille. Valmistumisen koittaessa opiskelijan jäsenyys korotetaan varsinaiseksi jäsenyydeksi ja toivommekin opiskelijoiden osallistuvan Jurassic ry:n toimintaan innokkaasti.

Yhdistyksen alkutaipaleella halutaan kasvattaa verkostoa, ja perustamiskokouksessa jäsenyyden hinnaksi on sovittu nimellinen viisi euroa ilman vuotuista jäsenmaksua. Tervetuloa mukaan alumnitoiminnan uudelle aikakaudelle!

Kysymyksiä ja palautetta voi laittaa osoitteeseen jurassicry@pm.me. Samasta osoitteesta saat ohjeet jäseneksi liittymisestä.

Jäseneksi liittyminen

Jurassic ry:n jäseneksi voit liittyä Synapsi ry:n nettisivujen kautta. Jäsenmaksun jälkeen jäsenyys on voimassa 60 vuotta.

Liitty jäseneksi täältä

Yhdistyksen säännöt

Säännöt