Hallitus

Pulterit ry:n hallitus valitaan yhdistyksen syyskokouksessa. Hallituksen valitsee kokouksessa paikalla olevat ainejärjestön jäsenet. Hallitus valitaan aina toimivuodeksi kerrallaan. Hallituksen varsinaisia jäseniä ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja, sihteeri, ekskursiovastaava, kaksi tapahtumavastaavaa ja tiedotusvastaavaa sekä Iskoksen päätoimittaja. Näiden lisäksi valitaan toimivuodelle toimihenkilöt ja muut edustajat.

Hallitus vastaa ainejärjestön toiminnasta ja jäsenistölle järjestettävästä ohjelmasta, joka sisältää monenlaista virkistystoimintaa, koulutusta sekä opastusta opiskelijoita kohtaavissa ongelmissa. Hallitus vastaa myös Turun geologian opiskelijoiden koulutuksellisesta ja sosiaalisesta hyvinvoinnista sekä on yhteydessä laitoksen henkilökuntaan ja muihin ainejärjestöihin. Hallitus kokoontuu säännöllisesti ja kaikki kokoukset ovat jäsenille avoimia.

Hallituksen virallinen sähköposti on pulterithal[at]utu.fi

  Hallitus 2020


PUHEENJOHTAJA
Vuosijuhlakomitean puheenjohtaja

TAAVI KIVISTÖ
tamikiv[at]utu.fi

VARAPUHEENJOHTAJA

WALTER STRANDELL
walter.strandell[at]abo.fi

SIHTEERI
Ekskursiotoimihenkilö
Ympäristövastaava

CAMILLA WESTERLUND
cjwest[at]utu.fi

TALOUDENHOITAJA
Loimu ry edustajajäsen

ALISA VARJONEN
alkava[at]utu.fi

TAPAHTUMAVASTAAVA (TY)
Hybridi ry edustajajäsen

VEERA PAJUNEN
vepaju[at]utu.fi

TAPAHTUMAVASTAAVA (ÅA)
TIEDOTUSVASTAAVA (ÅA)
Webmaster
(ÅA)

DANIEL BERGMAN
daniel.bergman[at]abo.fi

TIEDOTUSVASTAAVA (TY)

RIA HUUKKALA
rmthuu[at]utu.fi

EKSKURSIOVASTAAVA
Somevastaava
Webmaster
(TY)
Pilttivastaava

KIRSI PÄÄKKÖNEN
kitpaa[at]utu.fi

ISKOKSEN PÄÄTOIMITTAJA

ALEKSEI MYLLER
alemyl[at]utu.fi