Pulterit ry

Yhteistyö

Maantieteen ja geologian laitos

Pulterit ry toimii tiivissä yhteistyössä Maantieteen ja geologian laitoksen geologian osaston kanssa. Geologian ja maantieteen yksiköt yhdistyivät Maantieteen ja geologian laitokseksi vuoden 2011 alussa. Pulterit tekevät yhteistyötä myös maantieteen osaston kanssa. Pulterit käyvät jatkuvaa vuoropuhelua geologian osaston henkilökunnan kanssa muun muassa opiskeluun ja opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Laitoksella toimii KOUKE-työryhmä, jossa Pultereita edustaa syyskokouksessa valittu opiskelijajäsen.

Synapsi ry

Maantieteen ja geologian laitosten yhdistymisen jälkeen biologian ja maantieteen opiskeljoiden ainejärjestön Synapsi ry:n kanssa ollaan tehty entistä enemmän yhteistyötä. Opiskelijoille järjestetään yhteisiä ekskursioita, bileitä ja muita hengailutapahtumia. Toimimme yhdessä Synapsin koulutuspoliittisen vastaavan ja hallopedien kanssa, jotta kaikilla laitoksemme opiskelijoilla olisi hyvä olla ja opiskella.

Hybridi Turku ry

Yhteistyötä tehdään myös luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan opiskelijajärjestöjen etu- ja yhteistyöjärjestön Hybridi ry:n kanssa. Ainejärjestömme edustajat vaikuttavat myös Hybridin hallituksessa ja luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan ainejärjestöjen yhteiset tapahtumat ovat olleet pultereiden keskuudessa suosittuja.

TYY

Yhdistys ylläpitää suhteita Turun yliopiston ylioppilaskuntaan (TYY) sekä Turun yliopiston luonnontieteiden ja tekniikan tiedekuntaan – etenkin tiedekunnan opintoneuvojaan. Hallituksen jäsenet osallistuvat myös usein TYY:n järjestämiin koulutustilaisuuksiin.

Muut geologit

Suomen geologien yhteistapahtuma Geologinen Kaupunkikartoitus järjestetään vuorovuosin Turussa, Helsingissä ja Oulussa. Perinteikkääksi muodostuneen tapahtuman osallistujamäärät ovat olleet kiitettäviä ja tapahtumasta on tullut yksi opiskeluvuoden kohokohtia. Vuoden 2017 lokakuussa kaupunkia kartoitettiin Turussa.  Suhteita luodaan myös geologien yhteisillä kenttäkursseilla.