Yhteistyö

YKL

YKL

Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL ry (http://www.ykl.fi/) on ympäristöalalla toimivien luonnon- ja ympäristötieteellisen korkeakoulututkinnon suorittaneiden edunvalvontajärjestö. Pulterit ry tekee yhteistyötä YKL:n kanssa. YKL on tukenut pultereiden toimintaa maksamalla haalarimainoksista ja sponsoroimalla ekskursioitamme. Tiedotamme jäsenistöämme liittoon kuulumisen eduista.

Maantieteen ja geologian laitos

Pulterit ry toimii tiivissä yhteistyössä Maantieteen ja geologian laitoksen geologian osaston kanssa. Yhteistyötä tehdään myös koko laitoksen piirissä, mikä johtuu laitosten yhdistymisestä, joka tapahtui vuoden 2011 alussa. Pulterit ovat jatkuvasti yhteydessä geologian osaston henkilökuntaan mm. opiskeluun ja LT-talojen remonttiin liittyvissä asioissa. Laitoksella toimii KOUKE-työryhmä, jossa pultereita edustaa syyskokouksessa valittu opiskelijajäsen.

Synapsi

Maantieteen ja geologian laitosten yhdistymisestä johtuen Synapsi ry:n kanssa tehdään entistä enemmän yhteistyötä. Opiskelijoille järjestetään yhteisiä ekskursioita, bileitä ja muita hengailutapahtumia. Myös edunvalvonna saralla tehdään yhteistyötä Synpasi kopo-vastaavan ja hallopedien kanssa, sillä laitosten yhdistyminen vaati keskustelua myös opiskelijoiden erilaisista intresseistä ja tarpeista.

Hybridi

Yhteistyötä tehdään myös matemaattis-luonnontieteellisen kattojärjestö Hybridi ry:n kanssa. Ainejärjestömme edustajat vaikuttavat myös Hybridin hallituksessa ja matemaattis-luonnontieteellisten ainejärjestöjen yhteiset tapahtumat ovat olleet pultereiden keskuudessa suosittuja.

TYY

Yhdistys ylläpitää suhteita Turun yliopiston ylioppilaskuntaan (TYY) ja Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan – etenkin tiedekunnan opintoneuvojaan. Hallituksen jäsenet osallistuvat myös usein TYY:n järjestämiin koulutustilaisuuksiin.

Muut geologit

Suomen geologien yhteistapahtuma Geologinen Kaupunkikartoitus järjestetään vuorovuosin Turussa, Helsingissä ja Oulussa. Tähän tapahtumaan osallistuminen on ollut kiitettävää. Vuoden 2014 lokakuussa kaupunkia kartoitettiin Turussa.  Suhteita luodaan myös geologien yhteisillä kenttäkursseilla.

Yritykset

Keväällä 2012 järjestettiin Geologina työelämässä -seminaari, sekä alumnipäivä, joka toi jo valmistuneita ja työelämässä olevia geologeja hieman lähemmäs opiskelijoita. Yhteistyötä tehdään opetuksen suhteen mm. GTK:n ja Posivan kanssa. Yrityksiltä haetaan myös avustuksia ekskursioita varten.