Toiminta

Yksi Pulterien järjestämän toiminnan tärkeimmistä tehtävistä on toimia yhdyssiteenä Turun geologian opiskelijoiden välillä. Yhdistävälle toiminnalle onkin tarvetta, sillä kahden eri yliopiston opiskelijat harvoin törmäävät toisiinsa kursseilla ja kielimuuri saattaa myös ajoittain nousta liian korkeaksi. Pulterit järjestääkin monenlaisia tapahtumia rennoista peli-illoista aina railakkaisiin yön yli jatkuviin ilotteluihin. Jäsenistön yhteen saattamisen lisäksi Pulterien tapahtumilla on olennainen merkitys opiskelijoiden virkistystoiminnassa ja tasaisesti ympäri vuoden järjestetyt erilaiset tapahtumat auttavat opiskelijoita jaksamaan arjen rankan opiskelun keskellä. Myös Pulterien liikuntatoiminnalla on keskeinen rooli tässä työssä.

Käytännönläheisenä luonnontieteenä geologian opiskeluun liittyvät olennaisesti erilaiset ekskursiot ja opintomatkat sekä Suomeen että ulkomaille. Pulterit tukee laitoksen tarjoamaa opetusta järjestämällä myös omia ekskursioita opiskelijoiden mielestä mielenkiintoisiin kohteisiin. Ekskursioita suunnitellaan usein muutamia vuosia etukäteen ja erilaiset ylimääräiset rahankeruutempaukset värittävätkin elämää ekskursiolle lähtöä odotellessa.

Pulterit osallistuu aktiivisesti myös opiskelijoiden edunvalvontaan, joka on viime vuosien aikana muodostunut hyvin ajankohtaiseksi aiheeksi yliopistouudistuksen käynnistyttyä. Pulterit puuttuu geologian osaston kanssa aktiivisesti päätöksentekoon liittyen maantieteen ja geologian laitosten hiljattaiseen yhdistymiseen, geologian koulutusohjelman uudistamiseen sekä opetustilojen remonttiin ja siihen liittyviin muutoksiin.  Maantieteen ja geologian laitosten yhdistymisen myötä myös yhteistyö Turun yliopiston maantieteen ja biologian opiskelijain ainejärjestö Synapsi ry:n kanssa on tiivistynyt ja järjestämme silloin tällöin yhteisiä bileitä, ekskursioita, hengailuiltoja ja liikunta-aktiviteetteja. Pulterit hoitaa myös uusien opiskelijoiden tuutoroimisen opiskelijaelämän saloihin.