Hallitus

Pulterit ry:n hallitus valitaan yhdistyksen syyskokouksessa. Hallituksen valitsee kokouksessa paikalla olevat ainejärjestön jäsenet. Hallitus valitaan aina vuodeksi kerrallaan. Hallituksen varsinaisia jäseniä ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja, sihteeri, ekskursiovastaava, kaksi tapahtumavastaavaa ja tiedotusvastaavaa sekä Iskoksen päätoimittaja. Näiden lisäksi hallitukseen kuuluu eri alojen toimihenkilöitä.

Hallitus vastaa ainejärjestön jäsenille järjestettävästä ohjelmasta joka sisältää monenlaista virkistystoimintaa ja koulutusta sekä opastusta opiskelijoita kohtaavissa ongelmissa. Hallitus vastaa myös Turun geologian opiskelijoiden koulutuksellisesta sekä sosiaalisesta hyvinvoinnista ja on yhteydessä laitoksen henkilökuntaan ja muihin ainejärjestöihin. Hallitus kokoontuu säännöllisen epäsäännöllisesti ja kaikki kokoukset ovat jäsenille avoimia.

Hallitus 2017

Puheenjohtaja (TY)

Teppo Lindberg

S-posti: taelin@utu.fi

 

Taloudenhoitaja (ÅA)

Fanny Makkonen

S-posti: fmakkone@abo.fi

 

Tapahtumavastaava (ÅA)

Daniel Bergman

S-posti: dbergman@abo.fi

 

Tiedotusvastaava (TY)

Inka Turtola

S-posti: ikmtur@utu.fi

 

Iskoksen päätoimittaja (TY)

Tuija Arna

S-posti: ttmarn@utu.fi

 

 

 

 

 

 

Varapuheenjohtaja (TY)

Senja Meronen

S-posti: sekrme@utu.fi

 

Sihteeri ja ekskursiovastaava (TY)

Aleksei Myller

S-posti: alemyl@utu.fi

 

Tapahtumavastaava (TY)

Matti vuorisalo

S-posti: maolvu@utu.fi

 

Tiedotusvastaava, tapahtumatoimihenkilö

ja webmaster (ÅA)

Markus Prittinen

mprittin@abo.fi

 

 

 

Toimihenkilöt 2017

 

Sosiaalipoliittinen vastaava (ÅA)

Karri Tarkio

S-posti: ktarkio@abo.fi

 

 

Iskoksen toimittaja (TY)

Mathias Laureus

S-posti: malela@utu.fi

 

 

Toimihenkilö (ÅA)

Toni Elonen

S-posti: telonen@abo.fi

 

Liikuntavastaava (TY)

Tuomas Leskelä

E-mail: tuoles(at)utu.fi

 

LOIMU-edustaja (TY)

Ville-Veikko Virtanen

S-posti: vvjvir@utu.fi

 

Koulutuspoliittinen vastaava (TY)

Susanna Metso

S-posti: sstmet@utu.fi

 

Tapahtumatoimihenkilö

Jukka Manninen (TY)

S-postil: juanman@utu.fi

 

Ekskursiotoimihenkilö

Henrik Englund (TY)

S-posti: hevaen@utu.fi

 

Koulutuspoliittinen vastaava (ÅA)

Ludwig Nyman

S-posti: lnyman@abo.fi

 

 

Iskoksen toimittaja(ÅA)

Alexandra Nyman

S-posti: alexanym@abo.fi

 

 

Webmaster ja tapahtumatoimihenkilö (TY)

Sunna Kitti 

S-posti: skmkit@utu.fi

 

Tapahtumatoimihenkilö (TY)

Pirita Leijonakallio

S-posti: pipalei@utu.fi